Ditanyakan Ibrahim bin Uyainah :
"Manakah manusia yang lama benar penyesalannya?"
Menjawab Ibrahim :
"Adapun pada masa dekat di dunia ini, ialah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ketika mati nanti, ialah orang yang berilmu yang menyianyiakan ilmunya".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar