Seorang alim belum akan mencapai tingkat kesempurnaan ilmunya hingga mengalami 4 Ujian :
1. Kegembiraan musuh (sebab cobaan yang menimpanya)
2. Celaan para sahabat,
3. Hinaan orang-orang bodoh,
4. Iri hati kalangan ulama,

Jika dia mampu bersabar terhadap itu semua, pasti Allah akan menjadikannya sebagai pemimpin yang diikuti.
(Imam Abu al-Hasan asy-Syadzily rahimahullah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar